خانه / ترشی غوره شور

ترشی غوره شور

عرضه کننده ترشی غوره شور

عرضه کننده ترشی غوره شور

عرضه کننده ترشی غوره شور می تواند انواع سنتی و صنعتی این ترشی را در شیشه های بسته بندی شده و برند دار یا دبه های بزرگی که ترشی آن به صورت محلی و خانگی تهیه شده است ارائه کند. خیلی از خانم های خانه دار برای طعم بخشیدن به …

توضیحات بیشتر »